CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно изнасилование

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно изнасилование
okamiku.

Jedna due ct esenci t druh, spojen du, kter na kratik okamik pluj spolu tou ekou asu a vechno je jakoby jedno, znovu nav se praskl struny.

Jakoby se v tu chvli smzla vechna nedorozumn a svry, jedovat pny v afektu vyputn do teru., na moment nastane naladn na stejn vlnov dlce, bez ruch, bez pedsudk, mindrk, bez povin.

Vechno zdnliv dleit se smazv, dv due jedna jsou.

Jestli tohle plat i mimo to a jak dlouho pot to je ve stejn rovin, zle na pevnosti pouta.

Ale existuj obt rznho typu.

Ta sexi, ta od tch neblich, rodiny a ptel a pak takov ta prask.

Pracovn jsem si to nazvala jako prask folklr.

S tmi je ovem svzel.

Poustevnk pochzejc ve srovnn s Prahou dalo by se ci z odlehlch konin, kde i podn ruky me znamenat ptelstv na ivot a na smrt, doputujc do velkomsta me bt nemile pekvapen.

Trv roky, zle na povaze poutnka, ne pochop, e specieln v Praze, ne kad obt znamen ptelstv, pat to k mstnmu folklru, e se lid obejmou, kdy se nkde potkaj, trochu takov americk styl.

Tak se ptaj, jak se m, ale vlastn je to ani moc nezajm, je to konverzan prvek.

A sprvn odpov je nco ve stylu, dky jsem happy, pln v ouklendu.

Jin odpov je spoleensky nenosn.

Kdy zanete vyprvt njak podrobnosti, lid si za vaimi zdy vymuj rozpait pohledy a klepou si na elo, mysl si, e jste blzen.

Pak pijde obdob, kdy poutnk toto ji vnm a u si zane pomalu myslet, e to ji doke rozeznat, co je doopravdy a co je prost jen tak.

A pesn ve chvli, kdy si lovk, ukolbn sm sebou zane myslet, e nemu rozum, pijde zhlavec.

Ty jsou prospn, posiluj a pispvaj k tomu, aby se lovk probral a znovu se postavil nohama na zem.

Poutnk by se ml radovat, protoe jet hor, ne t bez jednoho ptelstv, je t v bludu.

A konec konc, byla by to nuda, bez kotrmelc a natluumk.

Oproti tomu, lovk, kter jej iniciuje lehkovn, i kdy to mysl dobe, ten si tak na sebe plete.

Obas se toti najde blbec, kter tomu uv, propadne kouzlu okamiku.

Proti takovmu pitomci je pak teba sebrat slu a ci mu to do o a nebo, kdy ijeme v iluzi, e nechceme ublit, v iluzi proto, e kad si vtinou ubliuje sm, zamkneme dvee na petlici, postavme nskou ze, neviditelnou.

Tento proces me bt rzn dlouh, zvis na vytrvalosti, dlce veden., u obzvlt tvrdohlavch se to me prothnout a na nkolik let.

Vytrvalci, je to dost o tom, jak a s m jde due na pakl.

Kad se asi me nkdy octnout na jedn stran t nsk zdi, neme se proto dn due zlobit na jinou.

Nejsou due lep a hor, jen v proudu asu se nkdy mj na tom praskm rynku, zakopvaj o sebe a teba se nakonec potkaj nkdy jindy.
Read next

Порно звезды

E F, g H, i J, k L, m N, o P,.

G H, i J, k L, m N, o P, q R,.ODS a SSD: Pravda a lska…

18 Dec 2019, 14:59

Порно большие члены

Porno, Video
18 Dec 2019, 17:09

Порно мжм

Porno, Cp, JB
18 Dec 2019, 09:20
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>